בשיכון הצנחנים מגרש כ-500 מ"ר לחלוקה ל- 2 יחידות עם תוכניות והיתר

בשיכון הצנחנים מגרש כ-500 מ"ר לחלוקה ל- 2 יחידות עם תוכניות והיתר

5,950,000 ₪

 

קלאס נדל"ן - סוכנות התיווך שלך בשיכון הצנחנים , מגרש 500 מ"ר שימכר עם תוכניות

והיתר ל- 2 יחידות של כ- 330 מ"ר כל אחת ללא צורך בתשלום פיצול למנהל עבור החלוקה והבניה , אטרקטיבי ומיידי למהירי החלטה .

    © 2018 Class Nadlan | Designed & Built By Tech Noxe