בשיכון צנחנים מגרש כ- 250 מ"ר עם תוכניות והיתר

בשיכון צנחנים מגרש כ- 250 מ"ר עם תוכניות והיתר

2,980,000 ₪

 

בשיכון הצנחנים מגרש כ- 250 מ"ר שימכר עם תוכניות

והיתר לבית של כ- 330 מ"ר (שיבנה כדו משפחתי על מגרש של 500 מ"ר )

ללא צורך בתשלום פיצול למנהל עבור החלוקה והבניה .

אטרקטיבי ומיידי למהירי החלטה .

    © 2018 Class Nadlan | Designed & Built By Tech Noxe